Prípravný výbor ob. združenia SR +421 950 308 912, ČR +420 603 967 463, info@vogysp.com

Úvod


Na začiatku bola myšlienka.

Myšlienka, ktorá sa postupne vyvíjala. Aké problémy sú okolo nás ? Ako vieme pomôcť ? Cielene, priamo, tak aby tá pomoc bola aj efektívna, viditeľná a naozaj niečo vedela zmeniť. Veríme, že silnejší by mali pomáhať slabším.

 

" Pomoc jednému človeku nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale môže znamenať zmenu sveta ,pre jedného človeka."