Prípravný výbor ob. združenia SR +421 950 308 912, ČR +420 603 967 463, info@vogysp.com

O nás


Idete sa prejsť a v centre mesta stretnete človeka, čo žebrá, väčšina ľudí ho obíde iný na neho pokrikujú nech ide radšej pracovať. Ale, čo, keď ten človek nemá kam?

 

Úrad práce sa nezaujíma alebo nemá pre neho vhodnú prácu, neziskové organizácie ho podporujú, ale nemajú, ako ho zamestnať. To sme sa rozhodli vo svojom projekte zmeniť. Každý človek má právo na nový začiatok a naše predsudky alebo jeho nie úplne čistý register trestov by mu nemali v ničom brániť.

Preto by sme radi vybudovali organizáciu, ktorá by bola schopná vytvoriť pracovné miesta aj pre ľudí v sociálnej núdzi.

Tiež si uvedomujeme problematiku mladých dospelých a dospievajúcich, ktorí sa snažia nájsť správnu cestu životom, to je teraz veľký problém. Predtým sa skúsenosti odovzdávali z generácie na generáciu, v súčasnej dobe tento fenomén mizne a spolu s tým zanikajú aj niektoré remeslá. Radi by sme toto zachovali a využili znalosti seniorov, ktorí by radi svoje nielen pracovné poznatky odovzdali ďalej. Dôležitá je jedinečnosť človeka.

 

A kto vlastne sme?

No sme dvaja obyčajní nadšení optimisti, ktorých spojila jedna nezisková organizácia. Unikátnosť je v našom zastúpení, okrem vekovej rôznorodosti aj v profesnom živote. Pracujúca študentka Adela, bývalý klient sociálnych služieb a podnikateľ Martin. Napriek hojnosti našich rozdielov nás spája ľudskosť a hodnota ľudského života, ktorý má byť naplnený a zmysluplný. O tom, akú dôležitú úlohu v živote hrá zamestnanie a hlavne dôvera v ľudský život vieme obaja svoje. Dôkazom toho je práve náš Martin, ktorý sa z dna spoločnosti zase dostal a je hlavným autorom tohto projektu. Prešiel nespočetným množstvom organizácií po celej Prahe. Osobne si zažil rozmanitosť rôznych centier a komunít, kde aj napriek ľudskej prezentácii postrádajú ľudskosť a neberú ohľady na zodpovednosť a jedinečnosť človeka. Tým tieto organizácie strácajú na účelnosti a stávajú sa iba hlbokou studňou na rôzne druhy dotácií a iných prostriedkov.

 

Ďalšia unikátnosť tohto projektu je v tom, že chceme vytvoriť samostatne fungujúci ekosystém, ktorý si pokryje sám náklady na svoj chod.