Prípravný výbor ob. združenia SR +421 950 308 912, ČR +420 603 967 463, info@vogysp.com

Projekt " Zamestnanie "


Zamestnanie je jeden z nástrojov na ukončovanie bezdomovectva. 

 

Projekt "Zamestnanie " nie je určený iba osobám bez domova, ale aj iným rizikovým skupinám obyvateľstva.

Takýto ľudia čelia mnohým predsudkom a často nemajú žiadnu možnosť zamestnať sa. Preto v rámci integračného programu chceme vytvárať pracovné miesta a spolupracovať so zamestnávateľmi. Partnerstvá tvoria firmy, ktoré sú ochotné zamestnať ľudí bez domova. Program je platenou pracovnou terapiou a jeho účelom je okrem pravidelného stabilného príjmu aj podpora pracovných návykov. Ľudia sa tiež vďaka zamestnaniu môžu znovu stať aktívnymi účastníkmi a účastníčkami komunitného života. 

Naše občianske združenie počas celého procesu zabezpečuje poradenstvo a supervízie, ako pre zamestnávateľa, tak pre zamestnanca či zamestnankyňu. 

Dôležitým bodom sú aj pracovné skupiny zamerané na rozvoj pracovných zručností a orientácie na pracovnom trhu. Vytvárame modelové situácie, ktoré im pomôžu naučiť sa riešiť, v bezpečnom prostredí,  napríklad pracovný pohovor či konflikt na pracovisku. Vďaka pracovným skupinám si ľudia získajú alebo prehĺbia sociálne zručnosti ako schopnosť efektívne komunikovať so zamestnávateľom, byť zorientovaný v prostredí trhu práce, bližšie sa oboznámia so Zákonníkom práce a jednotlivými typmi pracovnoprávneho vzťahu.

 

Čo presne robíme ?

  • Vytvárame vlastné pracovné miesta 
  • Vyhľadávame zamestnávateľov, ktorý sú ochotný zamestnať rizikové skupiny obyvateľstva
  • Zabezpečujeme poradenstvo a supervízie 
  • Vytvárame pracovné skupiny na rozvoj pracovných zručností 
  • Oboznamujeme so Zákonníkom práce 
  • A mnoho iných podporných aktivít